• Tegeltjesdocument

  FC Weesp, dat zijn wij allemaal, ‘Thuis bij vrienden’

  Introductie
  FC Weesp dat zijn wij allemaal! Dat is een mooie kreet, hoe vullen we dat nu in en wat betekent het concreet? Hieronder vind je de verdere invulling hiervan met als basis de visie, missie, gewenste identiteit en waarden van FC Weesp.  

  Visie FC Weesp
  Wij willen een vereniging zijn waar al onze leden en bezoekers graag en met plezier naar toe komen. 
  FC Weesp is een vereniging waar sportiviteit hoog in het vaandel staat en normen en waarden vanzelfsprekend onderdeel zijn van onze omgang met elkaar en anderen.

  Missie FC Weesp
  FC Weesp is een plezierige vereniging waar we op een sportieve manier met voetbal omgaan. 

  Gewenste identiteit FC Weesp
  Wat wil FC Weesp zijn en uitstralen?

  1. Wij willen een vereniging zijn, die een sociaal instituut van betekenis is binnen de gemeenschap van de gemeente Weesp.  
  2. Wij willen een plek zijn waar vrienden elkaar ontmoeten, kortom thuis bij vrienden. 
  3. Wij willen op elk niveau actief of passief genieten van voetbal. 
  4. Wij willen op een positieve manier met elkaar omgaan.

  Hoe bereiken we dit?

  1. We ontwikkelen initiatieven om voetballers met diverse achtergronden en kwaliteiten verder  te helpen. 
  2. We zijn vriendelijk voor elkaar, de tegenstander, vrijwilligers en toeschouwers. 
  3. Wij doen ons best bij elke activiteit denk aan trainingen en wedstrijden.
  4. Wij geven het goede voorbeeld en stimuleren voorbeeldgedrag. 

   

  Waarden FC Weesp
  Bij FC Weesp hechten wij waarde aan de manier waarop mensen zich binnen de vereniging, in de diverse rollen (als trainer, speler, ouder, vrijwilliger enz.) gedragen.

  Zie bijlage 1 voor een verdere uitwerking van de diverse rollen binnen FC Weesp.   
  Zie bijlage 2 voor een verdere uitwerking van de diverse waarden binnen FC Weesp

  1. Wij zijn FC Weesp 
  2. Afspraak = afspraak 
  3. Respect moet je doen 
  4. Wij zijn zuinig op elkaars spullen

  1. Wij zijn FC Weesp
  Wij zijn allemaal supporters van FC Weesp, zijn betrokken en zetten ons in voor de  Vereniging. We helpen elkaar en doen dingen samen.

  2. Afspraak = afspraak
  Wij doen ons best en komen onze afspraken op tijd na.

  3. Respect moet je doen
  Wij tonen in woord en gebaar respect naar elkaar. Wij gaan uit van elkaars goede bedoelingen. We praten met elkaar in plaats van over elkaar.

  4. Wij zijn zuinig op elkaars spullen
  Wij zorgen goed voor ons complex, materiaal, onze spullen en die van anderen.

  De sportiviteitscommissie
  De sportiviteitscommissie is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten die de waarden van FC Weesp onder de aandacht brengen. Denk hierbij aan beelduitingen, prijsuitreikingen, ondersteuning van commissies bij het bevorderen van gewenst gedrag, perscontacten, contacten met de KNVB en andere externe organisaties. Ook het ontwikkelen en uitdragen van beleid is een taak van deze commissie. De sportiviteitscommissie bestaat uit een aantal kernleden (bij voorkeur 5). Zij werken samen met anderen in de vereniging om onze ambitie op het gebied van sportiviteit en plezier waar te maken.

  Wat doen we bij normoverschrijdend gedrag?
  We zijn allemaal aan te spreken op bovengenoemde waarden, regels en reglementen. Ze vormen de basis voor ons doen en laten, het samen voorkomen van problemen en het oplossen ervan. Als we ons niet gedragen zoals  we van elkaar mogen verwachten dan spreken we elkaar daarop aan. Zo nodig kan de interne Tuchtcommissie worden ingeschakeld. Zie daarvoor het statuut ‘Tuchtreglement’ (goedgekeurd door ons allemaal: de Algemene Ledenvergadering).

  Klik HIER voor de het volledige Tegeltjesdocument, inclusief de bijlagen.

  Klik HIER voor het Tuchtreglement/Statuut