• Statuten en reglementen

    Nieuwe Statuten en nieuw Huishoudelijk Reglement

    In de Ledenvergadering van 16 december 2022 stond wijziging van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement op de agenda. Omdat de quorum-eis niet werd gehaald is het agendapunt op 18 januari 2023 in een Bijzondere Ledenvergadering opnieuw behandeld en zijn de voorgestelde wijzigingen aangenomen..

    Dit zijn nieuwe documenten: