• Statuten en reglementen

    Bij de oprichting van FC Weesp op 22 mei 2003 zijn de statuten vastgelegd.

    Op 8 juli 2019 is de laatste versie van het huishoudelijk reglement vastgesteld.