• Statuten en reglementen

  Nieuwe Statuten en neiuw Huishoudelijk Reglement

  In de Ledenvergadering van 16 december 2022 stond wijziging van de Statuten en het Huishoudelijke Reglement op de agenda. Omdat de quorum-eis niet werd gehaald is het agendapunt op 18 januari 2023 in een Bijzondere Ledenvergadering opnieuw behandeld en zijn de voorgestelde wijzigingen aangenomen..

  Dit zijn nieuwe documenten:

   

  Oude versies

  Bij de oprichting van FC Weesp op 22 mei 2003 zijn de statuten vastgelegd. Op 8 juli 2019 is de laatste versie van het huishoudelijk reglement vastgesteld.