• Statuten en reglementen

    Bij de oprichting van FC Weesp op 22 mei 2003 zijn de statuten vastgelegd. Op 27 juni 2011 is de laatste versie van het huishoudelijk reglement vastgesteld.