• Technische Commissie

  Deze pagina is nog "under construction" en zal komende tijd verder aangepast worden.
  Actuele informatie: https://www.fcweesp.nl/2018/kennismaking-tc-en-technisch-beleid/ 
  Contact: tc@fcweesp.nl

  De Technische Commissie (TC) van FC Weesp bestaat uit zo'n 10 leden. Hierbij draagt het Hoofd TC, Mitch Maas, de eindverantwoordelijkheid richting trainers en bestuur. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren, monitoren en aanscherpen van het Technisch Beleidsplan:

  • Formuleren van jaarlijkse doelstellingen en activiteiten;
  • Aanstellen van trainers; wanneer het betaalde trainers betreft, draagt de commissie voor aan het bestuur Voetbal;
  • Trainers en coaches faciliteren op voetbaltechnisch gebied;
  • Vaststellen indeling teams;
  • Evalueren en bijsturen trainers en coaches;
  • Zorgen voor juiste informatievoorziening;
  • Periodiek vergaderen met TC.
 • Rollen Technische Commissie

  Hoofd TC, Mitch Maas:

  • Gezamenlijk met TC opstellen van het Technisch Beleidsplan;
  • Eindverantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van het Technisch Beleidsplan;
  • Legt verantwoording af aan de Voorzitter Voetbal;
  • Regelmatig aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden;
  • Schakel tussen Bestuur Voetbal en technische uitvoering (TC);

   

  Voorzitter TC Leo Timmermans:

  • Ondersteunen in opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren Beleidsplan (TC);
  • Zorgen voor juiste informatievoorziening rondom Technische zaken;
  • Regelmatig aanwezig zijn bij trainersbijeenkomsten, evaluaties en scoutingcommissie;
  • Organiseren en deelnemen vergaderingen TC.

   

  TC Jeugd, overige leden:

  • Verantwoordelijk voor voetbaltechnische ondersteuning en ontwikkeling Jeugd conform beleid;
  • Begeleiden en ondersteunen jeugdtrainers;
  • Legt verantwoording af aan de Voorzitter TC;
  • Schakel tussen TC en Jeugdtrainers;
  • Deelname periodiek overleg TC

   

  TC Scouting:

  • Evalueren van spelers;
  • Bewaken uitvoering technisch beleidsplan tijdens trainingen en wedstrijden;
  • Voorstel indeling van teams in samenwerking met algemeen jeugd coördinatoren;
  • Tussentijds bezoeken van trainingen en wedstrijden;
  • Deelname periodiek overleg Scouting.
  • De trainer/coach is en blijft mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de jeugdspeler en dient elke speler als zodanig te begeleiden.

  Toelichting Scouting; 

  Elk seizoen is het samenstellen van de nieuwe (selectie-)teams een chaotisch proces dat leidt tot veel discussie. Dit komt onder andere doordat er afgelopen seizoen(en) geen goed beeld is gevormd van spelers, spelers die zich boven verwachting hebben ontwikkeld niet in beeld zijn, en vaak ad-hoc beslissingen worden genomen op basis van één of enkele (selectie-) trainingen of (selectie-)wedstrijden.

  Het doel van de TC Scouting bij FC Weesp is om gedurende het seizoen informatie te verzamelen over de ontwikkeling van spelers. Hierdoor wordt er een beter beeld gevormd van spelers, kan er gedurende het seizoen beter aansluiting worden gezocht bij de ontwikkeling van spelers en zal de teamsamenstelling en het selectieproces voor het nieuwe seizoen objectiever verlopen.

  De TC Scouting bekijkt gedurende het hele seizoen meerdere wedstrijden en trainingen van alle jeugdteams. Wanneer een speler beneden of boven zijn niveau speelt, dan wordt dat in de TC besproken en kan de betreffende speler eventueel al gedurende het seizoen meetrainen of de overstap maken naar een hoger of lager team. Daarnaast zorgt dit er voor dat bij de teamsamenstelling en het selectieproces spelers beter kunnen worden ingedeeld op hun eigen niveau, en spelers eerder en beter in beeld zijn.

  Een ander doel van de TC Scouting is dat deze bij het bekijken van de wedstrijden en trainingen ook monitoren of het technisch beleidsplan wordt toegepast door de leiders/trainers. Zo zal er onder andere worden gelet op positief coachen, gelijk aantal speelminuten, wisselbeleid, enz.

  Wanneer er wordt geconstateerd dat het technisch beleidsplan niet (goed) wordt toegepast, dan gaan de TC Scouting met de begeleiding van het betreffende team in gesprek en zullen er afspraken worden gemaakt over de uitvoering van het technisch beleidsplan in relatie tot het betreffende team.

 • Contact:  info@fcweesp.nl
  Clubhuis (geen post): Papelaan 153, 1382 RL Weesp 
  Postadres: Postbus 110, 1380 AC  Weesp 
  Telefoon clubhuis: 0294 - 413791 - afkeuringslijn: 0294 - 411322
  Redactie website: info@fcweesp.nl