• Contact:  info@fcweesp.nl
    Clubhuis (geen post): Papelaan 153, 1382 RL Weesp 
    Postadres: Postbus 110, 1380 AC  Weesp 
    Telefoon clubhuis: 0294 - 413791 - afkeuringslijn: 0294 - 411322
    Redactie website: info@fcweesp.nl