• De Verplichte Verenigingsdienst

  Bij de oprichting van FC Weesp in 2003 hebben we de 'verplichte verengingsdienst' ingevoerd voor (op het veld) spelende leden en ouders van jeugdleden. Dit omdat het voor onze vereniging noodzakelijk is dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Veel leden en ouders vervullen hun 'dienstplicht' in de vorm van een of meer kantinediensten, met een minimum van 10 uur per seizoen.

  Sinds begin 2021 gebruiken we de Voetbal.nl app voor inplannen van en communicatie over de verenigingsdiensten. 

  De Voetbal.nl app maakt het makkelijk om jezelf binnen een paar minuten in te roosteren voor een kantinedienst op de dagen en tijden die jou uitkomen en de kantinedienst samen met bekenden te doen.

  Mensen die al een vaste functie bij FC Weesp hebben of verenigingstaken uitvoeren hoeven zich uiteraard niet in te schrijven.

  De 'normale' teamtaken die ouders uitvoeren voor hun kind (zoals vervoer naar uitwedstrijden, wassen van de tenues e.d.) zijn natuurlijk nodig, maar tellen niet mee als verplichte verenigingsdienst.

  Gebruik je deze app nog niet, kijk dan hier voor meer informatie. 

  Voor het gebruik van de Voetbal.nl app voor verenigingsdiensten hebben we deze toelichting gemaakt. In het kort:

  • onder Home zie je de optie Vrijwilligerstaken (zo niet, dan gebruik je een verkeerd mailadres! Check dit met ledenadministratie@fcweesp.nl)
  • je stelt je beschikbaarheid in (liefst zou ruim mogelijk laten staan)
  • je geeft aan welke taken je zou willen doen (liefst zoveel mogelijk verschillende)
  • onder Programma krijg je een overzicht van de op dat moment beschikbare vrijwilligerstaken, afhankelijk van jouw instellingen 
  • je kiest een datum/tijd en schrijft je in

  Leden die voor het standaard lidmaatschap kiezen, verdienen voor elk uur dienst 10 verenigingspunten. Per seizoen dienen 100 punten behaald te worden, wat overeenkomt met 10 uur verenigingswerk.

  Uitzonderingen:

  • De vrijdagavond (7x7) veteranen en kabouters/mini's dienen 50 punten per seizoen te halen.
  • Een tweede of derde lid binnen een huishouden dient 50 punten te halen.
  • Bij tussentijds lid worden geldt een lager aantal te behalen punten:
   - bij lid worden tussen 1 januari en 31 maart: 50 punten
   - bij lid worden vanaf 1 april: geen punten voor het lopende seizoen.
  • Trainingsleden (wachtlijstleden) hebben vrijstelling tot zij in een team ingedeeld kunnen worden.

  Lees ook onze FAQhttps://www.fcweesp.nl/faq-alles-over-de-verenigingsdienst/