• Vrijwilligersbeleid

  Het vrijwilligersbeleid staat bij FC Weesp nog in de kinderschoenen. We zoeken dringend enkele vrijwilligers die willen helpen dit beleid op te zetten en uit te voeren door zitting te nemen in de vrijwilligerscommissie of de kar te trekken als vrijwilligerscoördinator/bestuurslid.

  Taken van de vrijwilligerscommissie en - coördinator zijn:

  • signaleren en in kaart brengen van vacatures i.s.m. medewerkers/bestuur
  • werven van vrijwilligers
  • zorgen voor ondersteuning en begeleiding van nieuwe en bestaande vrijwilligers
  • zorgen voor behoud van vrijwilligers, niet alleen door goede begeleiding, maar ook door vormen van beloning, zoals extra activiteiten, vrijwilligersfeest e.d.
  • deskundigheidsbevordering, zodat vrijwilligers goed tegen hun taak opgewassen zijn

   

  Wil je een rol spelen in het vrijwilligersbeleid van FC Weesp, neem dan contact op via vrijwilligers@fcweesp.nl

  Doe mee en word vrijwilliger bij FC Weesp

  Voetbal is meer dan alleen het spel. Voetbal ontwikkelt mensen, vergroot de leefbaarheid en stimuleert participatie en integratie. Er is dus veel meer te winnen dan de wedstrijd. We kunnen ook winnen in gezamenlijke kracht, begrip, sportiviteit, gezondheid en voetbalplezier. Wil jij daarbij helpen? Doe dan mee en zet je in voor FC Weesp!
  Heb je interesse in of ervaring als jeugdleider, kantinemedewerker of wil je je andere ervaring inzetten in een meer bestuurlijke functie, of wil je gewoon 'iets doen', geef dan je naam en telefoonnummer op via vrijwilligers@fcweesp.nl