Cookie beleid FC Weesp

De website van FC Weesp is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Algemene Leden­vergadering

Algemene Leden­vergadering

Als voetbalvereniging worden leden actief betrokken bij het beleid dat de club voert. Het is voor FC Weespers mogelijk hier inspraak op uit te oefenen tijdens de zogenoemde Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast de verplichte najaarsvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt, houdt FC Weesp in principe ook een meer informatieve voorjaarvergadering. Algemene Ledenvergaderingen worden aangekondigd via de communicatiekanalen van de vereniging en worden gehouden in het clubhuis. Tevens zijn ze terug te vinden in de FC Weesp-agenda.

Voorjaars Ledenvergadering woensdag 12 juni, 20.00 uur

Op woensdag 12 juni, aanvang 20.00 uur, wordt de Voorjaars-Ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering worden de begroting en de contributietarieven voor seizoen 2024-2025 vastgesteld. Ook geeft het bestuur uitleg over en inzicht in de lopende bestuurs- en beleidszaken. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.

Agenda
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen verslag van de ledenvergadering d.d. 6 december 2023
 3. Voordracht leden kascommissie
 4. Financiële zaken:
  a. Stand van zaken juni 2024
  b. Vaststelling contributie seizoen 2024-2025 (incl. selectietoeslag)
  c. Vaststelling begroting seizoen 2024-2025
 5. Bestuur- en beleidszaken
  a. BSO
  b. Opstalrecht
  c. Kleding en sponsoring
  d. Voetbal senioren
  e. Voetbal jeugd
  f. Herinrichting clubgebouw
  g. Renovatie velden
  h. Verduurzaming
 6. Jubileumfeest
 7. Voordracht erelid en leden van verdienste
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Toelichting

Begroting 2024-2025
Hieronder staat de begroting voor seizoen 2024-2025, afgezet tegen die van het lopende seizoen. De begroting sluit met een positief resultaat van € 8.755.
budget_24-25.png

Voorstel contributietarieven 2024-2025
Conform het bepaalde in ons Huishoudelijk Reglement stellen we voor de tarieven met de CPI (4,4%) te verhogen. De tarieven van de niet-spelende leden houden we gelijk.
contributie_-kort.png

Terugblik Algemene Ledenvergadering 6 december 2023

Woensdag 6 december werd de druk bezochte Algemene Ledenvergadering gehouden. Onder de aanwezigen zagen we veel nieuwe gezichten. Belangrijkste besluiten en behandelde punten: 

 • De vergadering verleende decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.

 • Er werden 4 nieuwe bestuursleden benoemd: Sinem Bulut (secretaris, Loes van Dalen (penningmeester), Rob van Beek (seniorenvoetbal) en Hans Hof (accommodatiezaken).

 • Verder besteedde voorzitter Rutger ter Hoeven aandacht aan de zaken die op ons afkomen, zoals de toename van de onderhoudskosten van ons gebouw. Het bestuur was dan ook verheugd te kunnen melden dat de begroting voor het lopende seizoen een positief resultaat heeft, wat nodig is om de reserveringen voor onderhoud te kunnen doen.

 • Belangrijk hierbij zijn de kostenbesparingen door de doorgevoerde (grotendeels gesubsidieerde) verduurzaming en de inkomsten uit verhuur.

 • Omdat onze vereniging op vrijwilligers draait, is het belangrijk dat alle leden hun vrijwilligerspunten halen door hun verenigingsdienst te doen. Door de vergadering is de staffel vastgesteld voor de contributie-naheffing voor leden die aan het eind van het seizoen geen of te weinig vrijwilligerspunten hebben behaald.

 • Aan het eind van de vergadering werd voorzitter Rutger ter Hoeven door de leden tot erelid benoemd, vanwege zijn grote verdiensten (ook letterlijk) voor FC Weesp de laatste vier jaar. Zonder zijn inzet en financiële acties zou de club er een stuk slechter voor staan. Wij hopen dat deze benoeming een stimulans is om zijn werk voort te zetten.

rutgere.png

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!