• Trainingsrooster tijdens de coronacrisis

  Actuele informatie over trainingen

  Bekijk het trainingsrooster via deze link .

  Ook actuele of tijdelijke updates van het rooster zijn via deze link te bekijken.

  Soms wordt dan een apart tabblad aangemaakt. Het verversen van de informatie in de eigen browser kan soms even duren.

  Vragen/opmerkingen over het  trainingsrooster graag sturen naar: tc@fcweesp.nl

                                                                                                                                                                                   

  Algemene informatie over het trainingsrooster van FC Weesp

  Een rooster maken is niet eenvoudig: verschuif je één team, dan moet je meerdere andere teams ook verschuiven. Wij vragen daarom begrip van alle betrokkenen en acceptatie van het uiteindelijke rooster. In bijzondere gevallen kunnen we ‘het leed’ verdelen, door bijvoorbeeld in najaar en voorjaar andere teams op gewenste c.q. minder gewenste tijden te laten trainen.Wij denken dat het goed is als we aan iedereen de uitgangspunten uitleggen die we hanteren bij het maken van het rooster:

  • We proberen aan alle wensen te voldoen, maar weten uit ervaring dat helemaal aan alle wensen voldoen niet mogelijk is, dit moeten we in de overlegfase ook uitleggen.
  • Alle teams kunnen in principe tweemaal per week trainen, een en ander wel afhankelijk van de mogelijkheden van de teamstaf en het rooster.
  • Zaterdagteams trainen in principe op maandag en woensdag. Andere dagen kunnen alleen als het rooster dit toestaat.
  • Zondagteams trainen in principe op dinsdag en donderdag/vrijdag. Andere dagen kunnen alleen als het rooster dit toestaat.
  • De jongste teams trainen het vroegst, de oudere teams later, de oudste jeugdteams het laatst.
  • De jeugd traint tot 20.30 uur (d.w.z.: 20.30 uur is het veld vrij).
  • De trainingsduur voor JO8 t/m JO11 bedraagt meestal 60 minuten, voor JO11-1, JO12 en JO13  is dat 60-75 minuten, voor JO14 t/m JO17 is het  60-75 minuten en voor JO19 bedraagt dit 75-90 minuten.
   Let op: de duur per team is mede afhankelijk van de roostermogelijkheden en de wens van de teamstaf.
  • De tijd vanaf 20.30 uur is bestemd voor de senioren, zij trainen van 20.30 tot 22.00 uur op een half veld per team.
  • De jeugdteams trainen per leeftijdsgroep tegelijk op één veld.